Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba (ARS)

Akademický rok 2024/25

NHB069 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

NPC-ARS / ARP letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje. 2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment). 3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod. 4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik. 5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení. 8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví. 10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů. 11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod. 13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce 2. Výkaz hmotností zabudovaných stavebních materiálů 3.-5. Výpočet a posouzení Environmentálních kritérií 6.-8. Výpočet a posouzení Sociálních kritérií 9. Výpočet a posouzení kritérií Ekonomika a management 10. Výpočet a posouzení kritérií Lokalita 11. Výsledné hodnocení, stanovení typu certifikátu 12. Závěrečný dokument 13. Zápočet