Detail předmětu

Modernizace a rekonstrukce

Akademický rok 2024/25

NHB058 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb. 2. Zaměřování stávajícího stavu staveb. 3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický, architektonicko-urbanistický. 4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb. 5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní způsoby sanace. 6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace. 7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a rozepření při přestavbách. 8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby jejich sanace. 9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah. 10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace. 11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace. 12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace, budování podkroví. 13. Rekapitulace témat, návaznosti a příklady.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Příprava zadání návrhu stavebního objektu vhodného k rekonstrukci. 2. Individuální zadání návrhu rekonstrukce stavební části. 3. Závěrečná konzultace a odevzdání elaborátu k udělení zápočtu.