Detail předmětu

Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb

Akademický rok 2024/25

NHB048 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb.Řešení únikových cest u pavlačových domů. 2. Požární bezpečnosti u objektů se zastřešenými átrii. Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování. 3. Řešení požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče. 4. Specifika řešení požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů a změn staveb. 5. Požadavky na návrh a posouzení požárně bezpečnostních zařízení. 6. Postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů. 7. Určení požárního rizika pro výrobní objekty. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. 8. Únikové cesty u výrobních objektů – druhy, počty, dimenzování, provedení. 9. Odstupové vzdálenosti, odstupy od otevřených skladů. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. 10. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže a systémy zakladačových garáží. 11. Požární bezpečnost objektů skladů. Prostory s výskytem hořlavých kapalin. 12. Posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu a objektů spojů. 13. Exkurze studentů a odborná prezentace ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Řešení požární bezpečnosti objektů pro bydlení a ubytování. 3.–4. Požární bezpečnost budov zdravotnických zařízení a sociální péče. 5.–6. Návrh a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů a skladů. 7.–8. Možnosti používání výpočetní techniky pro řešení požární bezpečnosti nevýrobních objektů. 9. Specifika řešení požární bezpečnosti výrobních objektů pomocí výpočetní techniky. 10.–12. Zpracování požárně - bezpečnostního řešení pro zadaný objekt, zejména rozdělení objektu do požárních úseků, výpočty požárního rizika, řešení únikových cest, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah. 13. Korekce zadaného projektu požárně – bezpečnostního řešení, zápočet.