Detail předmětu

Vybrané statě z pozemního stavitelství 1

Akademický rok 2024/25

NHB047 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla. 2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení. 3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné. 4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech. 5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení). 6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily. 7. Ploché střechy – Sanace plochých střech. 8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal. 9. Halové stavby – střechy, lehké kovoplastické pláště, podlahy, detaily. Vestavky v halách. 10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště. 11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení. 12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby. 13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zadání a konzultace tří variant skladeb šikmých střech. 3. Studie odvodnění ploché střechy. 4.–5. Dvě varianty skladeb jednoplášťové ploché střechy, detaily 1:10 u atiky, střešního vtoku, dilatace, návaznosti různých skladeb. 6. Odvodnění a skladba střešního pláště střechy dvouplášťové. 7. Praktická ukázka provádění hydroizolačních vrstev plochých střech. 8. Dvě varianty skladeb dvouplášťové střechy různých sklonů. 9.–10. Návrh pláště haly dle zadaného účelu, detaily u soklu a okapu. 11.–12. Návrh a detaily dvou variant dvouplášťových svislých plášťů budov. 13. Zápočet.