Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba

Akademický rok 2024/25

NHB046 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. 2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu. 3. Princip multikriteriálního hodnocení budov. 4.–5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ. 6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu. 7. Environmentální značení, ekodesign. 8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích. 9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti. 10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství. 11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady. 12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla. 13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce. 2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E. 3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria E. 4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria S. 5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria C. 6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ – kriteria L. 7. Zápočet.