Detail předmětu

Stavební akustika a denní osvětlení budov

Akademický rok 2024/25

NHB045 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy a veličiny v akustice, hladiny a decibelové stupnice.Šíření zvuku, akustické pole. 2. Hluk a jeho hodnocení - NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. 3. Šíření zvuku ve volném prostoru. Útlum hluku ve venkovním prostoru. 4. Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti 5. Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse. 6. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti. 7. Prostorová akustika, zvuková pohltivost.Doba dozvuku zadané místnosti. 8. Přímé sluneční záření. 9. Diagram zastínění a posouzení insolace. 10. Denní osvětlení budov, oblohové světlo. 11. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní výpočty z oboru akustiky (hladina akustického tlaku, atd.). 2. Výpočet hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru stavby. 3. Výpočet doby dozvuku v posluchárně a návrh akustických opatření. 4. Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti graficko početní metodou dle Watterse. 5. Výpočet činitele denní osvětlenosti v učebně. 6. Výpočet doby insolace zadané obytné místnosti.