Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

Akademický rok 2024/25

NHB044 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů. 2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance. 3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy. 4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna). 5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží). 6. Vzduchotěsnost objektu. 7. Větrání a vytápění, zdroje tepla. 8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody. 9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu. 10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy. 11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb. 12. Exkurze na nízkoenergetický dům. 13. Energetická legislativa.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů, zadání semestrální práce po skupinách. 2.–4. Návrh obákly budovy, posouzení tepelných vazeb a mostů. 5.–7. Návrh technických soustav v objektu. 8.–9. Celkové posouzení objektu v počítačových programech. 10. Průkaz energetické náročnosti budovy. 11.–12. Prezentace jednotlivých projektů. 13. Zápočet.