Detail předmětu

Sanace a adaptace budov

Akademický rok 2024/25

NHB042 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPC-MI zimní semestr 1. ročník

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní teoretické poznatky ze sanační techniky budov. Příčiny vlhnutí zdiva stavebních objektů. 2. Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích. 3. Vlhkostní průzkumy stavebních objektů. Projektová dokumentace pro sanaci vlhkého zdiva. 4. Novodobé mechanické sanační metody. 5. Metody infúzních clon sanace zdiva. Elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva. 6. Metody sanace vlhkosti založené na proudění vzduchu, sanační omítky. Metody stavebních opatření. 7. Problematika úpravy soklové části zdiva budov. 8. Ochrana rekonstruovaných objektů proti pronikání radonu. 9. Rekonstrukce příček. Rekonstrukce podhledů. 10. Renovace a rekonstrukce komínů. 11. Dodatečné kotvení stavebních konstrukcí. 12. Rekonstrukce plochých střech. 13. Ochrana stavebních objektů proti biologickým činitelům.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrální práce, výběr stávajícího objektu. 2. Zaměření stávajícího stavu. 3.–4. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu. 5.–6. Návrh na nové využití objektu. 7. Návrh sanace poruch a vad. 8. Projekt sanace vlhkosti, vč. technologického předpisu. 9. Projekt sanace jiné poruchy objektu. 10.–11. Návrh zateplení objektu včetně výpočtu. 12. Kompletace projektu. 13. Zápočet.