Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

Akademický rok 2024/25

NHB041 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa. 2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu. 3.–4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole. 5.–6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období. 7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov. 8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti. 9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy. 10. Energetická náročnost budov. 11. Funkční požadavky z hlediska akustiky. 12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí. 13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov).

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Programy, legislativa, zadání – bakalářský projekt, podmínky udělení zápočtu, požadavky v ČSN a TNI 2. Podrobné seznámení s programy pro výpočet stavební fyziky. Součinitel prostupu tepla se započítáním tepelných mostů, bilance kondenzace a vypařování vodních par s uvažováním skutečné účinnosti parotěsné vrstvy, pokles dotykové teploty podlahy. 3.–4. Řešení vybraných detailů ( min. počet 2 detaily) pomocí dvojrozměrného teplotního pole. 5.–6. Posouzení kritických místností na tepelnou stabilitu v zimním i letním období. 7.–8. Posouzení činitele denní osvětlenosti (nutná návaznost na tepelnou stabilitu). Optimalizace velikosti oken tak, aby byly splněny požadavky z hlediska tepelné stability i činitele denní osvětlenosti. 9. Prostup tepla obálkou budovy, průměrný součinitel prostupu tepla, energetický štítek obálky budovy. 10.–11. Hodnocení energetické náročnosti budovy dle aktuálně platné legislativy. 12. Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska vduchové a kročejové neprůzvučnosti. 13. Zápočty.