Detail předmětu

Nauka o budovách 2

Akademický rok 2024/25

NHA040-A předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

angličtina, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavby pro přechodné ubytování I. 2. Stavby pro přechodné ubytování II. 3. Veřejné stravování. 4. Školské stavby I – jesle, školky. 5. Školské stavby II – základní a střední školy. 6. Obchod a služby. 7. Administrativní stavby. 8. Parkování, garáže. 9. Sportovní stavby. 10. Knihovny. 11. Muzea a galerie. 12. Divadla, koncertní síně. 13. Bezbariérové řešení staveb - základní pravidla pro navrhování.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

A) Zadání – hlavní projekt: (4. – 12. týden)

Navrhněte zadanou veřejnou stavbu na přidělené parcele. Návrh bude zpracován jako architektonická studie.

Kritéria:

 • orientace ke světovým stranám (umístění na pozemku, dostupnost od veřejné dopravy, parkování…)
 • volba vhodného konstrukčního systému
 • plošné a provozní požadavky
 • ergonomie jednotlivých místností
 • dimenzování hygienického zařízení, kuchyňka
 • bezbariérové přístupy
 • pracovní prostor x relaxační zóny (kavárna, kantýna) – v administrativních budovách
 • skladovací prostory
 • parkování
 • architektonické řešení tvarové a materiálové, barevné řešení fasád

B) Zadání – přípravné - rešerše: (1. – 3. týden)

Před započetím práce na samotném návrhu udělejte rešerši na vybraný projekt z www.archiweb.cz shodného zadání – druhu veřejné stavby (3 stavby) a doplňte souvisejícími předpisy a normami.

Všímejte si:

 • umístění na parcele, architektury
 • orientace ke světovým stranám
 • proveďte analýzu provozních vztahů, plochy místností
 • vyhodnoťte zázemí pro zaměstnance
 • možnosti parkování

Doplňte fotkami, obrázky, půdorysy, skicami nových návrhů.

Výstup: formát A3 naležato – lištová nebo kroužková vazba, bude obsahovat:

 • rešerše
 • průvodní zpráva
 • situace – řešení okolí, zeleň, komunikace
 • půdorysy objektu s mobiliářem 1 : 100
 • řez schodištěm 1 : 100
 • pohledy 1 : 100
 • 3D pohled

Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů, barevně.

13. týden - zápočet