Detail předmětu

Teorie a praxe architektonického navrhování

Akademický rok 2024/25

NGB058 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vnímání architektury: místo, funkce, konstrukce, prostor, forma a hmota; dívat se, poslouchat, cítit, dotýkat se a procházet architekturou; zákony vidění. 2. Řád a chaos v architektuře: řád a chaos; geometrie a geometrická psychologie; koherence a kontrast; stejnorodost, hierarchie, stupňování; pravidelnost a nepravidelnost; jednoduchost a složitost. 3. Míra a rovnováha: antropometrie a architektura; rozměry a proporce; zlatý řez; modulor; problematické uplatnění proporcí v projektu; rovnováha symetrická – princip estetický respektive princip konstrukční; rovnováha asymetrická. 4. Městská struktura a objekt: městská struktura; významné budovy; kompozice objektu – artikulace respektive kontinuita; objekt – plochy, nároží,…; prostorovost objektů; vztahy mezi objekty. 5. Prostor: prvky definující prostor; hloubka prostoru; hustota prostoru; otevření prostoru; řazení prostorů; pronikání prostorů; seskupování prostorů; organizace prostorů. 6. Světlo a stín: kvantita a kvalita světla; světlo a prostor; světlo – prostor; světlo – objekt; světlo řad světelných objektů; plochy, které dávají světlo; stín; horní osvětlení; podlaha – stěny – strop. 7. Místo: od prostoru k místu; krajina – místo; hranice mezi interiérem a exteriérem; orientace a pohyb; dynamika pohybu; genius loci. 8. Forma a hmota: pravdivost a klam; materiály; tvar a hmota – tloušťka, textura, nosná konstrukce; výplňová konstrukce. 9. Projekt: historický vývoj; atributy zvládnutého projektu; legislativa; Vittorio Gregotti – 10 dobrých rad. 10. Kenneth Frampton – Kritický regionalismus. Architektura Ticina: Mario Botta; Luigi Snozzi; Aurelio Galfetti; Livio Vacchini; Tita Carloni. 11. Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika. 12. Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu. (autoři: Herbert Bangs; Dietmar Steiner; Steven Holl). 13. Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-12. Analýzy pro vlastní individuální texty a eseje k danému tématu. 13. Konečné hodnocení výsledků práce.