Detail předmětu

Architektura inženýrských staveb

Akademický rok 2024/25

NGB053 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

NPC-ARS / ARP letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Historie a vývoj inženýrských staveb. 2. Typologie a design inženýrských staveb – silnice, železnice, podzemní dráhy, letiště. 3. Typologie a design inženýrských staveb – stavby pro energetiku. 4. Seminář I. – zadání seminární práce, konzultace. 5. Typologie a design inženýrských staveb – vodní cesty, jezy, hráze, přehrady. 6. Typologie a design inženýrských staveb – mosty I. 7. Typologie a design inženýrských staveb – mosty II. 8. Seminář II. – konzultace. 9. Typologie a design inženýrských staveb – tele a radiověže, těžní věže, plynojemy, volné aparatury. 10. Stavby pro ekologii – čistírny odpadních vod, spalovny, vodojemy. 11. Aplikace výtvarných kategorií v inženýrských stavbách současných architektů. 12. Seminář III. – konzultace. 13. Seminář IV. – prezentace seminárních prací.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza inženýrských staveb - silnice, železnice 2. Analýza inženýrských staveb - podzemní dráhy, letiště 3. Analýza inženýrských staveb pro energetické využití 4. Analýza inženýrských staveb - vodní cesty, jezy 5. Analýza inženýrských staveb - hráze a přehrady 6. Analýza inženýrských staveb - mosty I 7. Analýza inženýrských staveb - mosty II 8. Analýza inženýrských staveb - mosty III 9. Analýza inženýrských staveb - televizní věže, radiověže,těžní věže 10.Analýza inženýrských staveb - plynojemy, volné aparatury 11.Analýza inženýrských staveb - čistírny odpadních vod 12.Analýza inženýrských staveb - spalovny, vodojemy 13.Konečné hodnocení výsledků práce