Detail předmětu

Územní plánování

Akademický rok 2024/25

NGB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Společnost, architektura a urbanismus. 2. Prostředí. 3. Urbanizace, osídlení a sídelní celky. 4. Moderní vývoj a současné tendence. 5. Funkční systémy městské – obytné a výrobní. 6. Funkční systémy městské – doprava a technická infrastruktura. 7. Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce. 8. Zásady trvale udržitelného rozvoje měst. 9. Urbanistická ekonomie. 10. Územní plánování a řízení. 11. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace. 12. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace. 13. Posuzování územně plánovacích záměrů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat. 3.–4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu. 5.–6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu. 7.–8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu. 9. Konzultace rozpracovaných úkolů. 10.–11. Dokončení a zhodnocení výsledné práce.