Detail předmětu

Odborná praxe

Akademický rok 2024/25

NGA050 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 1. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

29 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Odborná praxe je vykonávána v architektonické kanceláři pod dohledem autorizovaného architekta po dobu jednoho semestru, tj. 13 týdnů. Výkon praxe kontroluje pověřený učitel fakulty. Praxe je studentu uznána na základě předložených dokladů, kterými jsou: - pracovní deník, - měsíční výkazy práce potvrzené zaměstnavatelem, - portfolio - projektová dokumentace vypracovaná samotným studentem. Výkon praxe se řídí zvláštní směrnicí děkana. Po konzultaci s pověřeným učitelem je možno ji absolvovat i v zahraničí.