Detail předmětu

Zakládání staveb (E)

Akademický rok 2024/25

NFB020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pásy, desky. 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav. 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání, štěrkové polštáře. 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny. 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. 10.Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev. 11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití. 12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. 13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Úvod do zakládání. Video. 3.–4. Návrh a posouzení plošných základů. 5.–6. Základy hlubinné. Stanovení únosnosti osamělé vrtané piloty. 7.–8. Návrh opěrné stěny. 9.–10. Program Geo 5. 11.–12. Speciální technologie zakládání staveb. Video. 13. Zápočet.