Detail předmětu

Vybrané statě z geomechaniky

Akademický rok 2024/25

NFB019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin. 2. Únosnost a sedání plošných základů. 3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení. 4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi. 5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely. 6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely. 7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění. 8. Mechanika podzemních konstrukcí. 9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby. 10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin. 2. Únosnost a sedání plošných základů. 3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení. 4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi. 5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely. 6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely. 7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění. 8. Mechanika podzemních konstrukcí. 9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby. 10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.