Detail předmětu

Geotechnická laboratoř

Akademický rok 2024/25

NFB018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikálně-indexové zkoušky. 2. Laboratorní testování propustnosti zemin. 3. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů (edometr, Barden-Rowe). 4. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů – 1. část (triaxialmí zk.). 5. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů – 2. část (triaxialní zk. – pokrač.). 6. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů – 3. část. (smykové zkoušky). 7. Laboratorní testování hornin (triaxiální zk., atd.). 8. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky – 1. část. 9. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky – 2. část. 10. Nestandardní zkoušky (dynamické, torzní atd). Nenasycené zeminy – představení možností zkoušek.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Fyzikálně indexové zkoušky. 2. Stanovení propustnosti písku (propustoměr). 3.–4. Komprese zemin – 1D (edometr). 5.–6. Smyková krabicová zkouška/kruhová smyková zkouška. 7.–8. Triaxiální zkouška CID (písek). 9. Traixiální zkouška – horniny. 10. Zápočet.