Detail předmětu

Speciální metody zakládání (S)

Akademický rok 2024/25

NFB013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů. 2. Aspekty geotechnického průzkumu. 3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená). 4. Pilotové zaklády – skupina pilot. 5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet. 6. Pažící konstrukce – konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení). 7. Pažící konstrukce – konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny). 8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí. 9. Trysková injektáž – základový a pažící prvek. 10. Zlepšování podloží. 11. Hřebíkování svahů. 12. Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb. 13. Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrálního projektu. 2. Návrh a posouzení hlubinného založení včetně výkresové dokumentace. 3. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení štětovnicové stěny včetně výkresové dokumentace. 4. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení pilotové stěny včetně výkresové dokumentace. 5. Návrh a posouzení založení jeřábu (mikropiloty) včetně výkresové dokumentace. 6. Návrh a posouzení hřebíkovaného svahu včetně výkresové dokumentace. 7. Prezentace projektu. Zápočet.