Detail předmětu

Zemní konstrukce

Akademický rok 2024/25

NFA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Uvedení do problematiky zemních konstrukcí. 2. Mechanické vlastnosti a specifika kamenité sypaniny, druhotných surovin a lehkých materiálů. 3. Mechanické vlastnosti a specifika kamenité sypaniny, druhotných surovin a lehkých materiálů (pokrač.) 4. Obecné zásady návrhu a posuzování zemní konstrukce – sedání a stabilita. 5. Úprava podloží – předkonsolidace, vakuování, vertikální drény. 6. Úprava podloží – hloubkové dynamické zhutňování, vibroflotace. 7. Úprava podloží – hloubková stabilizace. 8. Úprava podloží – štěrkové pilíře. 9. Geosyntetika – vlastnosti; filtrační, separační, drenážní, a protierozní funkce. 10. Geosyntetika – výztužná funkce. 11. Hřebíkované svahy. 12. Drátokamenné konstrukce. 13. Monitoring zemních konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení pevnostních parametrů. 2. Stanovení deformačních a technologických parametrů. 3. Návrh a posouzení násypu (analýza sedání). 4. Návrh a posouzení násypu pomocí software (stabilitní analýza). 5. Návrh prefabrikovaných vertikálních drénů. 6. Návrh a posouzení vyztužené opěrné stěny. 7. Zápočet.