Detail předmětu

Řízení geodetické firmy

Akademický rok 2024/25

NEB051 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem. Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce. Základy ekonomiky a specifika v geodetické komerční sféře. Geodetický podnik , produkty prací, Investiční potřeby. Plánování, sestavení finančního plánu, organizace podniku, tvorba cen.