Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

Akademický rok 2024/25

NEB050 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní východiska pro oceňování majetku (úvod, základní pojmy, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a jeho prováděcí vyhláška v aktuálním znění, podklady pro ocenění). 2. Metody a postupy pro oceňování pozemků. 3. a 4. Oceňování nákladovým způsobem (princip nákladového ocenění, zjištění výchozí hodnoty stavby, výměry nemovitých věcí, mezní stavy, životnost a opotřebení staveb). 5. Oceňování porovnávacím způsobem (přímé a nepřímé porovnání, porovnávací způsob dle cenového předpisu). 6. Oceňování výnosovým způsobem a kombinací nákladového a výnosového způsobu ocenění. 7. Oceňování bytů, nebytových prostor, specifika ocenění. 8. Oceňování nemovitých věcí ve vybraných případech: oceňování pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědická řízení, pro daňové účely, při reálném dělení staveb, zhodnocení stavby, ocenění věcných práv k nemovitostem. 9. Prvotní znalecké úkony, zajišťování důkazů. Skladba znaleckého posudku, vady znaleckého posudku. 10. Výpočetní programy pro oceňování.