Detail předmětu

Aplikovaná geoinformatika

Akademický rok 2024/25

NEB048 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Modelování geografického prostoru v geoinformatice 2. Mapové služby 3. Průzkumová analýza dat (EDA, ESDA) 4. Prostorové operace: dotazování, topologické překrytí, analýzy DMR 5. Prostorové operace: síťové analýzy 6. Prostorové uspořádání bodů a linií a ploch 7. Tvorba spojitých povrchů 8. Kriging 9. Kartografické modelování 10. Prostorové rozhodování

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základy ArcGIS for Desktop 2. Mapové služby 3. Průzkumová analýza dat 4. Topologické překryty, analýzy DMR 5. Síťové analýzy 6. Prostorové uspořádání bodů, linií a ploch 7. Interpolace 8. Kriging 9. Model Builder 10. Prostorové rozhodování