Detail předmětu

Geodézie pro BIM

Akademický rok 2024/25

NEB045 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Informační modelování obecně – informační modelování budov (BIM). 2. Informační modelování obecně – informační modelování měst (CIM). 2. Vazby na GIS a CAD. 3. Motivace přechodu na BIM. 4. Souvislosti CAD, GIS a BIM. 5. Organizace informací o výstavbě – information delivery manual, IFC, IFD. 6. Organizace informací o výstavbě – information delivery manual, IFC, IFD (pokračování). 7. Návaznost na evropské a národní normy a standardy (ISO 29481). 8. Datový management ve výstavbě, jednotlivé role projektového týmu. 9. Struktura informací – datový model IFC a interoperabilita dat. 10. Struktura informací – datový model IFC a návaznost na CityGML. 11. Tvorba geometrie BIM obecně, Level of Detail, Level of Definition. 12. Praktické příklady tvorby BIM z geodetického zaměření pomocí laserového skenování. 13. Praktické příklady tvorby BIM z geodetického zaměření pomocí laserového skenování (pokračování).

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Práce s mračnem bodů - tvorba geometrie budov pro informační model města. 2. Práce s mračnem bodů - tvorba geometrie terénního reliéfu pro informační model města. 3. Zpracování mračna bodů pro BIM (registrace skenů, obarvení, filtrace, vyhlazení). 4. Import mračna bodů do konkrétního software pro BIM, příprava modelování. 5. Tvorba geometrie prvků generických objektů (dveře, okna) z mračna bodů. 6. Tvorba geometrie prvků generických objektů (dveře, okna) z mračna bodů. 7. Tvorba geometrie prvků systémů TZB z mračna bodů. 8. Modelování geometrie stávající budovy z mračna bodů – konstrukce. 9. Modelování geometrie stávající budovy z mračna bodů – konstrukce. 10. Modelování geometrie stávající budovy z mračna bodů – systémy TZB. 11. Analytické úlohy nad modelem stávající budovy – sumarizační úlohy, energetické simulace. 12. Mapování neprostorových popisných informací, materiálů a vlastností. 13. Export finálního modelu, interoperabilita datových formátů.