Detail předmětu

Metrologie a standardizace

Akademický rok 2024/25

NEB040 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy metrologie. Národní metrologický systém ČR, role technických standardů. 2. Ověřování, kalibrace měřidel, legislativní souvislosti. 3. Metrologická kontrola přesnosti měřidel, vybrané standardy, legislativa – část 1. 4. Metrologická kontrola přesnosti měřidel, vybrané standardy, legislativa – část 2. 5. Geometrická přesnost staveb, vybrané standardy – část 1. 6. Geometrická přesnost staveb, vybrané standardy – část 2. 7. Procesy kontroly přesnosti, kontrolní nebo ověřovací měření, vybrané standardy. 8. Vybrané zahraniční technické standardy (ISO, EN, DIN, BS). 9. Jakost, řízení jakosti, soubor standardů ISO 9000 z hlediska zeměměřictví. 10. Standardizace zeměměřických výkonů, jejich dokumentace a cenotvorba.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Kalibrace vybraných měřidel – část 1. 2. Kalibrace vybraných měřidel – část 2. 3. Kalibrace vybraných měřidel – část 3. 4. Zpracování výkladu vybrané technické normy a jeho prezentace – část 1. 5. Zpracování výkladu vybrané technické normy a jeho prezentace – část 2. 6. Zpracování technické specifikace a cenové kalkulace na vybrané zeměměřické činnosti – část 1. 7. Zpracování technické specifikace a cenové kalkulace na vybrané zeměměřické činnosti – část 2. 8. Odborná exkurze – část 1. 9. Odborná exkurze – část 2. 10. Písemný test.