Detail předmětu

Geografické informační systémy (ARS)

Akademický rok 2024/25

NEA053 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, definice, interdisciplinární vztahy, geografický objekt, homeomorfismus. 2. Informační systémy: typy, metody návrhu, informační systémy ve státní správě. 3. Databázové systémy: relační algebra, jazyk SQL, prostorové indexy, prostorové dotazy, dolování dat (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy). 4. Topologie (matematická, pragmatická – norma DIGEST). 5. Datové modely v GIS (vektorový, rastrový, maticový). 6. Zdroje dat v GIS, webové mapové služby. 7. SDI (Spatial Data for Infrastructure), směrnice INSPIRE. 8. Digitální model terénu (rastrový, vektorový, TIN). 9. Vstup dat, metadata, přesnost a kvalita dat – normy. 10. Mapová algebra: model, operátory, funkce, typické úlohy. 11. Prostorové analýzy: historie, účel, typy (měřicí a klasifikační funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce). 12.–13. Současné trendy a vývojové tendence GIS.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

I. Práce v prostředí Geomedia Intergraph, řešení základních úloh. 1. založení projektu 2. import rastrových dat 3. import vektorových dat 4. import seznamu souřadnic II. Práce v prostředí ArcGIS, řešení základních úloh. 5. řešení projektu 6. řešení projektu 7. řešení projektu 8. analýza povodí 9. klasifikace obrazu DPZ 10. vzdálenostní analýzy 11. vzdálenostní analýzy - dokončení 12. práce s databázovými tabulkami 13. zápočtový projekt