Detail předmětu

Komplexní projekt

Akademický rok 2024/25

NEA043 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání konkrétního úkolu. Sestavení pracovních týmů. 2. Vytvoření podrobného projektu s uvedením zadaného úkolu a postupu jeho řešení. Rozbor vstupních podkladů. 3. Rekognoskace zadané lokality. 4. Přípravné práce pro sběr dat (např. rozvržení a stabilizace bodů měřické sítě, osazení vlícovacích bodů, rozmístění terčů atd.). 5. Vlastní měření v potřebném rozsahu technologiemi stanovenými v projektu. 6. Výpočetní zpracování měření (např. výpočet a vyrovnání souřadnic bodů měřické sítě, výpočet souřadnic vlícovacích bodů, spojování pořízených mračen bodů, transformace výsledného mračna do S-JTSK). 7. Tvorba jednotlivých částí požadované dokumentace v digitální podobě s využitím pořízených dat (např. digitální model, výkresy půdorysů, řezů a pohledů, výkazy objemů, ploch, materiálů atd.) 8. Vyhotovení požadovaných tiskových výstupů. 9. Sestavení podrobné technické zprávy. 10.–13. Kontrola odevzdaných elaborátů, odstranění případných nedostatků.