Detail předmětu

Geografické informační systémy 2

Akademický rok 2024/25

NEA042 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, definice GIS, historie, struktura, vztah k ostatním oborům, geografický objekt, zpracovatelský řetězec GIS, matematický základ geo-databáze (homeomorfismus). 2. Teorie informace. Informační systémy (IS) , definice a druhy IS, UML diagramy, struktura ISKN, IS ve státní správě (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie. 3. Databázové systémy. Relační a objektový model dat, relační algebra, jazyk SQL. Prostorové datové struktury, prostorové dotazy SQL, deduktivní databáze. 4. Dolování dat, metody (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy). 5. Základy teorie grafů. Definice, základní pojmy, modely uložení struktury, základní grafové algoritmy využívané v GIS (minimální kostra, minimální cesta mezi dvěma uzly, úloha čínského listonoše, Hamiltonovská cesta). Planární grafy, barvení grafu. 6. Topologie. Historie, matematický a pragmatický přístup. Topologie podle normy DIGEST. 7. Datové modely v GIS. Rastr, vektor, maticová data. Zdroje dat pro GIS v ČR a zahraničí. 8. Problematika zpracování dat velkých objemů (Big Data). 9. Metadata, kvalita dat, chyby v datech. Směrnice INSPIRE, ontologie. 10. Digitální modely terénu. Definice, algoritmy tvorby a optimalizace, problematika 3D zobrazení. 11. Mapová algebra, GIS on-line, webové mapové služby, webové portály. 12. Prostorové analýzy. Historie, měřicí a klasifikační funkce, funkce v okolí, funkce překrytí, spojovací funkce. 13. Multikriteriální analýza, metody , aplikace, zpětné (reverzní) inženýrství, problematika BIM.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, seznámení s tématy, podmínky udělení zápočtu. Základní informace o produktu Arc/Info, základy práce s ArcCatalog a ArcGIS. 2. Vodohospodářský projekt – 1. část. 3. Vodohospodářský projekt – 2. část. 4. Klasifikace obrazu - řízená. 5. Využití neřízené klasifikace – vyhodnocení povodní. 6. Vzdálenostní analýzy. 7. Hydrologické modelování. 8. Práce s databází, DMT, profily. 9. Produkt QGIS, základní informace, seznámení s prostředím programu. 10. Projekt v QGIS – zpracování mračna bodů. 11. Skriptovací jazyk Python, alternativně tvorba on-line geo-web aplikací. 12. Využití jazyka Python v QGIS. 13. Zápočtový projekt.