Detail předmětu

Digitální model terénu

Akademický rok 2024/25

NEA041 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Digitální modelování terénu, motivace. 2. Metody sběru dat, letecké snímkování a skenování. 3. Bezpilotní letecké prostředky a jejich využití pro modelování terénu. 4. Principy digitální reprezentace terénního reliéfu, interpolace a triangulace. 5. Principy digitální reprezentace terénního reliéfu, interpolace a triangulace. 6. Principy digitální reprezentace terénního reliéfu, interpolace a triangulace. 7. Vlastnosti digitální reprezentace terénu. 8. Vlastnosti digitální reprezentace terénu. 9. Prostorové analýzy, sklon a orientace svahu, viditelnost. 10. Prostorové analýzy, sklon a orientace svahu, viditelnost. 11. Prostorové analýzy, sklon a orientace svahu, viditelnost. 12. Modelování budov a vegetace 13. Aplikace modelů terénu v průmyslu, zemědělství a dalších segmentech.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Práce s mračnem bodů, příprava pro modelování terénu. 2. Práce s mračnem bodů, příprava pro modelování terénu. 3. Tvorba digitálního modelu reliéfu v SW pro GIS. 4. Tvorba digitálního modelu povrchu (včetně budov a vegetace) v SW pro GIS. 5. Tvorba normalizovaného modelu povrchu a extrakce výšek objektů (budov, stromů). 6. Aplikace a analýzy nad 3D modelem území v SW pro GIS. 7. Aplikace a analýzy nad 3D modelem území v SW pro GIS. 8. Modelování terénu v SW pro inženýrské úlohy. 9. Tvorba modelu reliéfu území v SW pro inženýrské úlohy včetně definování lomových hran, ostrovů, apod. 10. Tvorba modelu reliéfu území v SW pro inženýrské úlohy včetně definování lomových hran, ostrovů, apod. 11. Model reliéfu vodního díla pro výpočet kubatur a výškové porovnání. 12. Model reliéfu vodního díla pro výpočet kubatur a výškové porovnání. 13. Aplikace digitálního modelu reliéfu.