Detail předmětu

Výuka v terénu 4

Akademický rok 2024/25

NEA038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 120 hod./týden, povinné

Osnova

Příprava, zadání úloh, rekognoskace terénu – 1 den. Vybudování primární a sekundárního systému stavby, vytyčování prostorové polohy stavby, analýza přesnosti – 3 dny. Vytyčování liniových staveb, analýza přesnosti – 1 den. Vytyčování metodou úhlového protínání, analýza přesnosti – 1 den. Vytyčování tunelové prorážky a prodloužení přímky za překážku, analýza přesnosti – 1 den. Tíhové měření relativními gravimetry, analýza přesnosti – 1 den. Trigonometrické měření výšek v horském prostředí, analýza přesnosti – 1 den. Měření technologiemi GNSS, analýza přesnosti – 2 dny. Určování výšek metodou velmi přesné nivelace, analýza přesnosti – 3 dny. Kompletace, odevzdání požadované dokumentace a protokolů, hodnocená odborná rozprava, písemný test – 1 den.