Detail předmětu

Sběr a zpracování 3D dat

Akademický rok 2024/25

NEA036 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zaměření a výpočet souřadnic vlícovacích a kontrolních bodů, plánování sběru dat. 2. Fotogrammetrické snímkování objektu a kalibrace kamery. 3. Snímková orientace a tvorba 3D mračna bodů a mesh modelu. 4. Analýza přesnosti, posouzení metod a faktorů. 5. Laserové skenování, pořízení laserových skenů objektu 6. Laserové skenování, spojení laserových skenů do mračna bodů, obarvení RGB, korekce barev, vlícování mračna bodů, export 7. Spojení laserového a fotogrammetrického mračna bodů, decimace, ořezání mračna bodů 8. Tvorba mesh modelu, optimalizace sítě mesh modelu, retopologie modelu 9. Rozdílová analýza jednotlivých mesh modelů, posouzení kvality modelů 10. Publikace 3D modelu v různých prostředích, shrnutí postupů a kontrola kvality výsledného modelu, předávka výsledků