Detail předmětu

Katastr nemovitostí 3

Akademický rok 2024/25

NEA034 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Ověřování a potvrzování geometrických plánů. 2. Složitý geometrický plán. Typy geometrických plánů. 3. Poskytování informací z katastru nemovitostí. 4. Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa v digitální podobě (KMD). 5. Nahrazení mapy KM-D mapou DKM nebo KMD. OKO novým mapováním. Zjišťování hranic a zavádění do ISKN 6. Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. Jednací a správní řád. 7. ISKN, seznámení se systémem, moduly systému. Modul PU, poskytování údajů, PM, podklady pro měření,postup jednoduchého právního aktu v systému. 8. RUIAN, funkčnost systému, vazby na informační systém katastru nemovitostí. 9. Aplikace stavebního zákona a zákona o územním plánování v kontextu katastrálního zákona. Prostorové vytyčení stavby z pohledu stavebního a katastrálního zákona. 10. Katastr nemovitostí a vodní zákon, energetický zákon, telekomunikační zákon. Zákon o dani z nemovitostí. Katastr nemovitostí a oceňování nemovitostí

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vytyčování hranic pozemků. 2. Opravy chyb v katastru nemovitostí. 3. Identifikace parcel. Ověřování a potvrzování geometrických plánů. 4. Poskytování informací z katastru nemovitostí. 5. Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) (KMD). 6. Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí. 7 .Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). 8. Složitý geometrický plán. 9. Soudní znalectví a katastr nemovitostí. 10. Zápočet