Detail předmětu

Geodézie v podzemních prostorách

Akademický rok 2024/25

NEA033 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Specifika měření v podzemí (terminologie, měřidla, stabilizace bodů, zvláštní podmínky).

2. Metody měření v podzemí (úhlové, délkové, magnetické, gyroskopické), přesnost.

3. Metody polohového připojení a usměrnění, přesnost. 4. Metody výškového připojení, přesnost.

5. Důlní měřická dokumentace, důlní mapy.

6. Vlivy poddolování. Metody geodetického a geotechnického monitoringu, přesnost.

7. Podzemní inženýrské stavby, inženýrské sítě.

8. Tunely, technologie ražby, technologie vytyčování tunelů, přesnost.

9. Dokumentace podzemních staveb, informační systémy staveb.

10. Základní legislativní předpisy upravující důlní činnost.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Teoretický výpočet polohového připojení a usměrnění a hloubkového propojení geodetických sítí. Praktické měření polohového připojení a usměrnění geodetických sítí. Praktické měření hloubkového připojení geodetických sítí. Praktické geodetické konvergenční měření v profilu tunelu. Odborná exkurze na výstavbu podzemní stavby.