Detail předmětu

Kosmická geodézie 1

Akademický rok 2024/25

NEA032 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

plán přednášek

1. Pravoúhlé souřadnicové soustavy a jejich vzájemné transformace, nejdůležitější souřadnicové soustavy používané v kosmické geodézii
2. Časomíra – atomové časy, Juliánské datum
3. Problém dvou těles, nerušený pohyb družic
4. Rušený pohyb družic
5. Dráhy družic, optické a elektronické pozorovací metody
6. Šíření el-mag. signálu v atmosféře, GPS – kosmický segment, navigační signály, navigační zpráva
7. GPS – pozemní a uživatelský segment, přijímače, fazové centrum antény, rozdělení metod měření
8. Efemeridy, GPS Time, absolutní určování polohy
9. DGPS, relativní metody, tvorba diferencí, lineární kombinace měření
10. Řešení ambiguit fázových měření, příslušné metody měření
11. sítě permanentních stanic, GLONASS, Galileo, Beidou
12. GNSS – kombinace satelitních systémů, metoda PPP

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Transformace pravoúhlých souřadnic
Interpolace efemerid družic
Poloha družice GPS
Předzpracování GNSS observací
Výpočet polohy z kódových měření
Zpracování dat ze sítě GNSS