Detail předmětu

Kartografie 2

Akademický rok 2024/25

NEA031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Koncepce a kompozice tematických map. 2. Geoinformatické aspekty tvorby tematických map 3. Kartografická generalizace. 4. Kartografické vyjadřovací prostředky 1. 5. Kartografické vyjadřovací prostředky 2. 6. Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků. 7. Stupnice v tematické kartografii. 8. Metody tematické kartografie 1. 9. Metody tematické kartografie 2. 10. Časoprostorová dynamika v mapách 11. Kartografická typografie. 12. Organizace tvorby tematických map a atlasů. 13. Aktuální trendy v tematické kartografii.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Kompozice tematických map. Kartografická reprezentace. 3.–4. Kartografická generalizace obsahu mapy. Topografický obsah. 5.–6. Vizualizace kvalitativních dat. 7.–8. Vizualizace kvantitativních dat s využitím metody kartogramu, izolinií a dasymetrické metody. 9.–10. Vizualizace kvantitativních dat s využitím metody kartodiagramu a tečkové metody. 11.–13. Vizualizace časoprostorové dynamiky.