Detail předmětu

Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)

Akademický rok 2024/25

NDB019 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vznik programů na bázi metody konečných prvků, úvod do programového systému ANSYS. 2. Struktura programu, knihovna prvků, systém nápovědy, návaznost na operační systém. 3. Modelování metodou konečných prvků. 4. Matematický popis analýz pro řešení úloh mechaniky konstrukcí. 5. Možnosti preprocesoru. 6. Modelování zatížení a okrajových podmínek. 7. Výběry, volba systému souřadnic. 8. Nastavení řešiče, statická analýza, modální analýza. 9. Programovací jazyk APDL a tvorba dávek. 10. Typy dynamických analýz a nastavení řešičů. 11. Možnosti postprocesoru. 12. Modelování úlohy vedení tepla a přenos výsledků jako zatížení konstrukce. 13. Úvod do řešení nelineárních úloh mechaniky – problém stability konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do programového prostředí MKP. 2. Definice modelu, volby konečných prvků, zatížení a okrajové podmínky. 3. Řešení úlohy rovinné napjatosti, vyhodnocení výsledků ve srovnání s prutovou teorií. 4. Řešení deskové konstrukce, zahrnutí vlivu symetrie, zobrazení průhybů a vnitřních sil. 5. Lineární stabilita prutové konstrukce, parametrická studie konvergence. 6. Modelování geometricky složitějších konstrukcí. 7. Řešení krouceného prutu s využitím modelů různých dimenzí. 8. Modelování stolového základu s užitím prostorových prvků, statická a modální analýza. 9. Harmonická analýza stolového základu se strojem. 10. Řešení jednoduché úlohy v časové oblasti. 11. Řešení úlohy vedení tepla a přenos na konstrukci jako teplotní zatížení. 12. Závěrečná semestrální individuální práce. 13. Diskuse nad výsledky a udělení zápočtu.