Detail předmětu

Speciální fyzika

Akademický rok 2024/25

NBB009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Automatizované měřící a řídicí systémy - Snímače a převodníky. Realizace vstupu a výstupu. Úvod do měřícího a regulačního systému. Teorie automatizace, měření a regulace. Instrukce vybraných přístrojů. Praktické cvičení. Aplikace programování mikroprocesorů s pomocí jazyku Python nebo Matlab.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod: - automatizace z pohledu fyziky, počítače v procesu měření, ekonomický přínos, kvalitativní přínos.
2. Automatizace procesu
3. Mikrokontrolery - řízení, hardware, software
4. Řízení, sběrnice, protokoly
5. Matematická logika, dvojková soustava, booleova algebra, zobrazení čísel
6. Základy elektřiny, obvody, elektrické prvky, jednoduché elektrické obvody v procesu automatizace , řízení a regulace
7. Snímače a převodníky mezi elektrickými a neelektrickými veličinami: snímače tlaku, teploty, mechanického napětí, změny délky, změny objemu.
zesilovače, filtry, multiplexory, čítače
8. Programování v jazyce Python anebo Matlab s použitím instrukcí k ovládání přístrojů
9. Využití automatizace a regulace ve stavebnictví
10. Exkurze: ukázka specializovaných výzkumných přístrojů.
11. Zpracování signálů a dat
12. Aplikace pro environmentální rozvoj
13. Diskuse, výběr studentských témat

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné