Detail předmětu

Matematika 5 (E)

Akademický rok 2024/25

NAA024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru. 2. Parametrické úlohy o dvou náhodných výběrech. 3. Neparametrické testy. Testy shody. 4. Analýza závislostí kvantitativních znaků. 5. Analýza závislostí kvalitativních znaků. 6. Průzkumová analýza vícerozměrných dat. 7. Shluková analýza. 8. Regresní analýza. Klasický lineární model. 9. Volba regresní funkce. Nelineární regresní modely. 10. Regresní polynom. Obecný lineární model. 11. Časové řady. 12. Dekompozice časových řad. 13. Analýza rozptylu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Grafické metody reprezentace datových souborů I. 2. Grafické metody reprezentace datových souborů II. 3. Výpočetní metody zpracování datových souborů I. 4. Výpočetní metody zpracování datových souborů II. 5. Souhrn průzkumové analýzy jednorozměrných dat. 6. Dvourozměrné datové soubory. 7. Lineární regrese. 8. Nelineární regrese. 9. Lineární prognózování. 10. Mnohonásobná korelace a regrese. 11. Časové řady. 12. Intervaly spolehlivosti. 13. Testování hypotéz. Zápočet.