Detail předmětu

Soudní inženýrství – obecná metodika

Akademický rok 2024/25

DVB076 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-E zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DPC-E zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost). 2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu. 3. Skladba znaleckého posudku a expertízy. 4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození. 5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy. 6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií). 7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování. 8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). 9. Týmová práce při znalecké analýze. 10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. 11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví. 12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod. 13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.