Detail předmětu

Management investičních projektů

Akademický rok 2024/25

DVB074 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-E zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DPC-E zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie. 2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR. 3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty. 4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství. 5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství. 6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4. 7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury. 8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury. 9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat. 10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů. 12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe. 13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.