Detail předmětu

Doktorský seminář 6 (MGS)

Akademický rok 2024/25

DVA080 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-E zimní semestr 4. ročník

DPA-E zimní semestr 4. ročník

DKC-E zimní semestr 4. ročník

DPC-E zimní semestr 4. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

14 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 6 hod./týden, povinné

Osnova

1.–13. Zpracovávání teoretické části doktorské práce a datových souborů z experimentální a /nebo simulačních prací. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce, realizace experimentů a / nebo simulací. Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odborné/vědecké konferenci, práce na článku v odborném/recenzovaném/impaktovaném časopise). Účast na odborných akcích. Obhajoba závěrečné zprávy vlastního projektu.