Detail předmětu

Stabilita a revitalizace koryt vodních toků

Akademický rok 2024/25

DRB028 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie. 2.–4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů. 5.–8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002. 9.–12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace. 13. Odevzdání práce.