Detail předmětu

Hydrotechnické stavby

Akademický rok 2024/25

DRB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DPC-V zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi. 2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu. 3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu. 4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar. 5. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu. 6. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu. 7. Výpočet a návrh podjezí včetně opevnění. 8. Návrh a výpočet příslušenství vakového jezu. 9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru. 10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru. 11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového provizorního hrazení. 12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě. 13. Odborná exkurze.