Detail předmětu

Reologie betonu

Akademický rok 2024/25

DJB053 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-M zimní semestr 2. ročník

DPA-M zimní semestr 2. ročník

DKC-M zimní semestr 2. ročník

DPC-M zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky. Definice reologických jevů. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tokové zákony. Popis reologického chování cementové pasty. 2. Reometrie cementových past. Druhy viskozimetrů a reometrů. Jejich výhody, nevýhody. 3. Reologický model betonu. Složky betonu a vliv jejich vlastností na reologické chování čerstvého betonu a cementových kompozitů. 4. Kompatibilita cementu a plastifikačních přísad do betonu. Modely působení plastifikačních přísad. 5. Technologické vlivy na reologii betonu. Problémy v reologickém chování čerstvého betonu (bleeding,sedimentace. Měření konzistence v technologii betonu. 6. Zpracování čerstvého betonu.Čerpání betonu. 7. Tlak vody a vzduchu v pórech. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování.Izostatické lisování. 8. Samozhutnitelný beton.Samonivelační stěrky. 9. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému. 10. Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury.Pórovitá struktura zatvrdlého betonu 11. Vysokopevnostní beton. 12. Dotvarování betonu. 13. Vláknobetony.Lehký beton. Čerpání lehkého betonu. Samozhutnitelný lehký beton.