Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

Akademický rok 2024/25

DJB052 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-M zimní semestr 2. ročník

DPA-M zimní semestr 2. ročník

DKC-M zimní semestr 2. ročník

DPC-M zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. 2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem. 3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. 4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. 5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. 6. Energetická úspornost pozemních staveb. 7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. 8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. 9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. 10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků. 11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie. 12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů. 13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.