Detail předmětu

Stavební právo (S, K, M)

Akademický rok 2024/25

BZ002 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. 2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. 3. Územní plánování, nástroje územního plánování. 4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí. 5. Ochrana životního prostředí, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. 6. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor. 7. Provádění staveb, užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov. 8. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 9. Správní delikty. Vyvlastnění. 10. Technické požadavky na stavební výrobky. Nakládání s odpady. 11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 12. Živnostenský zákon. 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků.