Detail předmětu

Technologie staveb

Akademický rok 2024/25

BWB014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 4. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování, technologický předpis. 2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy. 3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových (bednění, armování, ukládání betonu). 4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících (materiály, technolog. zásady). 5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby (železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných). 6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými). 7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace). 8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační. 9. Předvýrobní stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby. 10. Výrobní a provozní stavebně technologická příprava výstavby. 11. Stavební stroje, koncepce návrhu mechanizace, metody ověření použitelnosti, technické listy strojů. 12. Realizace stavby, modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště. 13. Jakost a bezpečnost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podklady k semestrální práci, pokyny k vypracování, procesy a možnost mechanizace zemních prací 2. Zemní práce, zakládání, volba postupů a návrh strojů, ověření použitelnosti mechanizace 3. Betonářské procesy, volba technologického postupu, zásady návrhu bednění, detaily 4. Zdící procesy, volba materiálu, technologické postupy, detaily 5. Obvodové pláště, montážní procesy, volba technologického postupu, návrh vertikální dopravy 6. Exkurze na vybranou stavbu v regionu 7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady návaznosti procesů prací vnitřních a dokončovacích 8. Stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby 9. Dokumentace zařízení staveniště, volba objektů zařízení staveniště, výkres zařízení staveniště 10. Plán realizace stavby, zásobování stavby materiálem 11. Kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, plán rizik 12. Ochrana životního prostředí 13. Závěrečné konzultace,zápočet