Detail předmětu

Základy informatiky (APS)

Akademický rok 2024/25

BUA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Úvod do předmětu, počítačová síť VUT.
 2. Zásady prezentování informací.
 3. Počítačové sítě – základní principy činnosti, protokoly a služby.
 4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů.
 5. Služba WWW – princip činnosti, protokol.
 6. Základy jazyka HTML.
 7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy.
 8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty.
 9. Základy počítačové grafiky.
 10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika.
 11. Grafické formáty, jejich použití a konverze.
 12. Zpracování textových dokumentů na počítači – základy typografie.
 13. Programové vybavení pro zpracování textů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Práce v počítačové síti a prostředí počítačových učeben
 2. Jednoduchá prezentace v PowerPointu
 3. Tvorba grafů a tabulek v prezentačním programu 
 4. Další možnosti prezentace
 5. Příprava a úprava fotografií pro prezentaci na počítači
 6. HTML I. – první stránky, zpracování souvislého textu
 7. HTML II. – seznamy, použití css
 8. HTML III. – obrázky, odkazy
 9. HTML IV. – tabulky
 10. HTML V. – kaskádové styly a jednotný vzhled prezentace
 11. Prezentace a odevzdání samostatných prací 
 12. Prezentace a odevzdání samostatných prací
 13. Závěrečný test