Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-KDK)

Akademický rok 2024/25

BO060 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Normové podklady k zatížení, posouzení, provádění a zakreslování ocelových, dřevěných a spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů. 3.-4. Řešení statických schémat a výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení, vnitřní síly. 5.-6. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC. 7.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce. Montážní postup. 10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva.