Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí

Akademický rok 2024/25

BO055 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování. 2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování). 3. Ocelobetonové nosníky - smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování). 4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování. 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza. 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily. 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu. 9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu. 11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky - přehled, základní principy, průřezy, materiál. 2. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 3. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - smykové spojení. 4. Spřažené ocelobetonové sloupy: zásady navrhování - prostý tlak, vzpěrný tlak. 5. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky: zásady posouzení požární odolnosti. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza. 7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza. 9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. 11. Praktické aplikace a příklady ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců.