Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-KDK)

Akademický rok 2024/25

BO051 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu. 2.-3. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, předběžný statický výpočet. 4.-6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 7.-9. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 10. Kompletace projektu. 11. Prezentace projektu.